V rod Lonicera uvrščamo približno 200 vrst, od katerih jih v srednji Evropi uspeva nekaj več kot deset. Vzpenjavim vrstam rečemo kovačniki, čeprav naj bi bil kovačnik le Lonicera caprifolium, grmaste vrste pa imenujemo kosteničevja. Pri nas je v naravi kar nekaj vrst kosteničevja. Srečujemo ga od nižine do pasu ruševja v gorah. Plodovi so večinoma strupeni, tudi zelo neokusni, nekatere tuje vrste pa zaradi užitnih plodov celo gojijo. Tak primer je varieteta modrega kosteničevja, sibirsko kosteničevje ali sibirska borovnica (Lonicera caerulea var. kamtschatica).