Na prehodu poletja v jesen nam ob krajših dneh kar malo poidejo moči in pogosto tudi zagnanost za redno oskrbo naših vrtov. Ker s svojim ravnanjem v tem času lahko bistveno pripomoremo k uspešnejši prihodnji pridelovalni sezoni, je smiselno izkoristiti sicer kratke dneve in jih posvetiti spravilu opor, odstranjevanju ostankov rastlin z gredic, prekopavanju kompostnega kupa, morebitnemu razkuževanju tal v zavarovanih prostorih in podobno. Nikoli ne ukrepajmo na pamet in predvidimo posledice naših dejanj.