Že nekaj let na vsakem koraku življenja srečujemo principe, rešitve in izdelke, ki jih ponudniki označujejo z izrazi kot so eko-, bio-, trajnostno, sonaravno ali kako drugače »prijazno do narave«. Vse lepo in prav, dokler se ti izrazi s ciljem le doseči višjo ceno produktov ne začnejo izkoriščati kar tja v tri dni. V prispevku, ki bo objavljen v dveh delih, bomo nekoliko ovrednotili principe trajnosti, ki jih lahko uresničujemo ob ustvarjanju in skrbi za lastno gospodinjstvo.